Skrivböcker & post its

YVEL2778 Handbag notebook and pen_1